photo_2017-07-23_10-12-20
photo_2017-07-23_10-12-54
photo_2017-07-23_10-12-59
photo_2017-07-23_10-13-03
photo_2017-07-23_10-13-07
photo_2017-07-23_10-13-10
photo_2017-07-23_10-13-14
photo_2017-07-23_10-13-17
photo_2017-07-23_10-13-21
photo_2017-07-23_10-13-24
photo_2017-07-23_10-13-43
photo_2017-07-23_10-13-46
photo_2017-07-23_10-13-50
photo_2017-07-23_10-13-54
photo_2017-07-23_10-13-57
photo_2017-07-23_10-15-34
photo_2017-07-23_10-15-37
photo_2017-07-23_10-15-41
photo_2017-07-23_10-15-44
photo_2017-07-23_10-15-48
photo_2017-07-23_10-15-51
photo_2017-07-23_10-15-55
photo_2017-07-23_10-16-03
photo_2017-07-23_10-16-09
photo_2017-07-23_10-16-48
photo_2017-07-23_10-16-52
photo_2017-07-23_10-16-56
photo_2017-07-23_10-17-07
photo_2017-07-23_10-17-15
photo_2017-07-23_10-17-19
photo_2017-07-23_10-17-22
photo_2017-07-23_10-17-25
photo_2017-07-23_10-17-35
photo_2017-07-23_10-17-40
photo_2017-07-23_10-17-44
photo_2017-07-23_10-17-48
photo_2017-07-23_10-17-50
photo_2017-07-23_10-17-54
photo_2017-07-23_10-17-57
photo_2017-07-23_10-18-00
photo_2017-07-23_10-18-04
photo_2017-07-23_10-18-08
photo_2017-07-23_10-18-16
photo_2017-07-23_10-18-19
photo_2017-07-23_10-18-23
photo_2017-07-23_10-18-29
photo_2017-07-23_10-18-34
photo_2017-07-23_10-19-05
photo_2017-07-23_10-23-08
photo_2017-07-23_10-23-15
photo_2017-07-23_10-23-18
photo_2017-07-23_10-23-22
photo_2017-07-23_10-23-25
photo_2017-07-23_10-23-29
photo_2017-07-23_10-23-33
photo_2017-07-23_10-23-36
photo_2017-07-23_10-23-40
photo_2017-07-23_10-24-42
photo_2017-07-23_10-24-47
photo_2017-07-23_10-24-55
photo_2017-07-23_10-24-58
photo_2017-07-23_10-25-03
photo_2017-07-23_10-25-08
photo_2017-07-23_10-25-15
photo_2017-07-23_10-25-26
photo_2017-07-23_10-25-48
photo_2018-03-23_01-02-24
photo_2018-03-23_01-02-35
 
 

تاریخچه شرکت

شرکت آخارسو با بهره گیری از ارتباطات علمی خود با کشورهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و پشتیبانی متخصصین داخلی بیشترین توان خود را معطوف به مشاوره، طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه آب صنعتی، آب شیرین کن، تأمين آب ديگ بخار، ضد رسوب تأمين آبهای گلخانه تأمين آب مقطرکرده است.

ارتباط با ما

دفتر مرکزی: تبریز-دروازه تهران، سه راهی ولیعصر جنب برج سینا پلاک 20  
تلفن تماس: 33292419-041
ایمیل: info@akharsoo.com
سایت: www.akharsoo.com - www.akharsoo.ir

Template Design:Dima Group